numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t E-15e POPRZEDNI

NASTĘPNY numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t E-15g

Uwaga: Znak skreślony. Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

Archiwalny zapis
E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”.

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH – ZNAK E-15f

Przykład znaku E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

Znak drogowy pionowy E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t.

Przykład znaku E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

Znak drogowy pionowy E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t.