numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t E-15f POPRZEDNI

NASTĘPNY numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t E-15h

Uwaga: Znak skreślony. Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

Archiwalny zapis
E-15g numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t

E-15g numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t

E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”.

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH – ZNAK E-15g

Przykład znaku E-15g numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t

Znak drogowy pionowy E-15g numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t.