numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t E-15g POPRZEDNI

NASTĘPNY numer szlaku międzynarodowego E-16

Uwaga: Znak skreślony. Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

Archiwalny zapis
E-15h numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t

E-15h numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t

E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”.