numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t E-15h POPRZEDNI

NASTĘPNY miejscowość E-17a
E-16 numer szlaku międzynarodowego

E-16 numer szlaku międzynarodowego

E-16 „numer szlaku międzynarodowego”.

Szczegóły znaku E-16 numer szlaku międzynarodowego

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak E-16 „numer szlaku międzynarodowego” stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami, że droga krajowa jest także drogą międzynarodową.

Znaki E-16 stosuje się na wszystkich drogach międzynarodowych. Numery oznaczające te drogi powinny występować zawsze jako uzupełnienie numerów dróg krajowych bądź na samodzielnych znakach umieszczanych pod znakiem szlaku drogi krajowej, bądź jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach kierunku.

Znaki E-16 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych:

  • na początku i końcu drogi oznaczonej numerem drogi międzynarodowej,
  • przed i za skrzyżowaniem, na którym droga krajowa będącą drogą międzynarodową krzyżuje się z inną drogą krajową.

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH – ZNAK E-16

Przykład znaku E-16 numer szlaku międzynarodowego

Znak drogowy pionowy E-16 numer szlaku międzynarodowego E 75 i E 462.

Przykład znaku E-16 numer szlaku międzynarodowego

Znak drogowy pionowy E-16 numer szlaku międzynarodowego E 77.

Przykład znaku E-16 numer szlaku międzynarodowego

Znak drogowy pionowy E-16 numer szlaku międzynarodowego E 40.