E-2a drogowskaz tablicowy (1) POPRZEDNI

NASTĘPNY E-2a drogowskaz tablicowy (3)
E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni (2)

E-2a (2) drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych na jednym kierunku

E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni” z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych na jednym kierunku.

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

Przykład 2 znaku E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni