E-3 (1) drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości POPRZEDNI

NASTĘPNY E-4 (1) drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości
E-3 (2) drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości

E-3 (2) drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości - wskazujący numer drogi z dwiema nazwami miejscowości kierunkowych

E-3 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości” – wskazujący numer drogi z dwiema nazwami miejscowości kierunkowych.

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku E-3 (2) drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości

Przykład 2 znaku E-3 (2) drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości