F-19 pas ruchu dla określonych pojazdów POPRZEDNI NASTĘPNY F-21 (1) ruch skierowany na sąsiednią jezdnię


F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku

Znak F-20 „część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów” wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.