F-21 (3) ruchu skierowany na sąsiednią jezdnię przy powrocie na jezdnię prawą POPRZEDNI NASTĘPNY F-22a ograniczenia na pasie ruchu ze zmianą kierunku ruchu


F-22 ograniczenia na pasie ruchu

F-22 ograniczenia na pasie ruchu wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu

Znak F-22 „ograniczenia na pasie ruchu” wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.