NASTĘPNY znak G1b
G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

Znak G-1a „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni”.

Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10.

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego.

Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.

 

ZNAKI DROGOWE POWIĄZANE

znak A-9A-9 znak A-10A-10

 

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni