znak G1e POPRZEDNI NASTĘPNY znak G2


G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni

Znak G-1f „słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni”.

Słupek z jedną kreską umieszcza się na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego (A-9 lub A-10) od przejazdu

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości, o której mowa w § 3 ust. 2, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego.

ZNAKI POWIĄZANE

znak A-9A-9

 

znak A-10A-10