znak E-1 tablica przeddrogowskazowa (1) – przed czteroramiennym skrzyżowaniem dróg krajowychE-1 (1)

 

znak E-1 tablica przeddrogowskazowa – przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg międzynarodowychE-1 (2)

 

znak E-1 tablica przeddrogowskazowa – przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg krajowychE-1 (3)

 

znak E-1 tablica przeddrogowskazowa – przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnymE-1 (4)

 

znak E-1 tablica przeddrogowskazowa – ze znakiem ostrzegawczymE-1 (5)

 

znak E-1 tablica przeddrogowskazowa – podająca informację lokalnąE-1 (6)

 

znak E-1 tablica przeddrogowskazowa – na początku drogi ekspresowejE-1 (7)

 

znak E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie – przed skrzyżowaniem z drogą krajowąE-1a I

 

znak E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie – przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzkąE-1a II

 

znak E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę – na drodze krajowej ogólnodostępnejE-1b (1)

 

znak E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę – przed węzłem na którym rozpoczyna się droga ekspresowaE-1b (2)

 

znak E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdniE-2a (1)

 

znak E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych na jednym kierunkuE-2a (2)

 

znak E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na skrzyżowaniach typu YE-2a (3)

 

znak E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na skrzyżowaniach dróg powiatowychE-2a (4)

 

znak E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni zawierający informację lokalnąE-2a (5)

 

znak E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni wskazujący dojazd do drogi ekspresowejE-2a (6)

 

znak E-2b drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na drodze ogólnodostępnejE-2b

 

znak E-2c drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzieE-2c

 

znak E-2d drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzieE-2d

 

znak E-2e drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradęE-2e

 

znak E-2f drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradęE-2f

 

znak E-3 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości – wskazujący numer drogiE-3 (1)

 

znak E-3 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości – wskazujący numer drogi z dwiema nazwami miejscowości kierunkowychE-3 (2)

 

znak E-4 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość – dla kierunku w prawoE-4 (1)

 

znak E-4 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość – dla kierunku w lewoE-4 (1)

 

znak E-5 drogowskaz do dzielnicy miastaE-5

 

znak E-5a drogowskaz do dzielnicy śródmiejskiejE-5a

 

znak E-6 drogowskaz do lotniskaE-6

 

znak E-6 drogowskaz do pogotowia ratunkowegoE-6 (1)

 

znak E-6 drogowskaz do urzędu administracji publicznejE-6 (2)

 

znak E-6 drogowskaz do punktu odpraw celnychE-6 (3)

 

znak E-6 drogowskaz do centrum handlowegoE-6 (4)

 

znak E-6a drogowskaz do dworca kolejowego z napisem PKPE-6a (1)

 

znak E-6a drogowskaz do stacji kolejowej z symbolem pociąguE-6a (2)

 

znak E-6a drogowskaz do dworca towarowegoE-6a (3)

 

znak E-6b drogowskaz do dworca autobusowegoE-6b

 

znak E-6b drogowskaz do przystani promowejE-6c

 

znak E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugiE-7 (1)

 

znak E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi – wskazujący kierunek na wprostE-7 (2)

 

znak E-8 drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowegoE-8 (1)

 

znak E-8 drogowskaz do ośrodka jazdy konnejE-8 (2)

 

znak E-9 drogowskaz do muzeumE-9

 

znak E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kulturyE-10 (1)

 

znak E-10 drogowskaz do zabytkowego obiektu o charakterze sakralnym – kościoła, katedry, bazyliki, cerkwi itpE-10 (2)

 

znak E-10 drogowskaz do zabytkowego cmentarza lub miejsca martyrologiiE-10 (3)

 

znak E-11 drogowskaz do zabytku przyrodyE-11

 

znak E-11 drogowskaz do groty lub jaskiniE-11 (1)

 

znak E-11 drogowskaz do zabytków przyrody nieożywionejE-11 (2)

 

znak E-11 drogowskaz do rezerwatu (ostoi ptaków)E-11 (3)

 

znak E-12 drogowskaz do punktu widokowegoE-12

 

znak E-12a drogowskaz do szlaku rowerowegoE-12a (1)

 

znak E-12a drogowskaz do szlaku turystyki pieszejE-12a (2)

 

znak E-13 tablica kierunkowaE-13

 

znak E-14 tablica szlaku drogowegoE-14 (1)

 

znak E-4 tablica szlaku drogowego z nazwami dwóch miejscowości kierunkowychE-14 (2)

 

znak E-14a tablica szlaku drogowego umieszczana na autostradzieE-14a

 

znak E-15a numer drogi krajowejE-15a

 

znak E-15b numer drogi wojewódzkiejE-15b

 

znak E-15c numer autostradyE-15c (1)

 

znak E-15c numer autostrady – z miniaturą znaku D-9E-15c (2)

 

znak E-15d numer drogi ekspresowejE-15d (1)

 

znak E-15d numer drogi ekspresowej – z miniaturą znaku D-7E-15d (2)

 

znak E-15e numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 tE-15e

Uwaga: Znak skreślony.

znak E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 tE-15f

Uwaga: Znak skreślony.

znak E-15g numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 tE-15g

Uwaga: Znak skreślony.

znak E-15h numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 tE-15h

Uwaga: Znak skreślony.

znak E-16 numer szlaku międzynarodowegoE-16

 

znak E-17a miejscowośćE-17a

 

znak E-18a koniec miejscowośćE-18a

 

znak E-19a obwodnicaE-19a

 

znak E-20 tablica węzła drogowego na autostradzieE-20 (1)

 

znak E-20 tablica węzła drogowego na autostradzie z symbolem i nazwą węzłaE-20 (2)

 

znak E-21 dzielnica (osiedle)E-21

 

znak E-22a samochodowy szlak turystycznyE-22a

 

znak E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznymE-22b (1)

 

znak E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym – wskazujący szczególną atrakcję turystycznąE-22b (2)

 

znak E-22c informacja o obiektach turystycznychE-23

 

 

Funkcja znaków kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, przebiegu dróg oraz ich numerów.

Rozróżnia się następujące znaki kierunku i miejscowości:

  1. tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego odmiany),
  2. drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmiany oraz E-19a),
  3. tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany),
  4. tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego odmiany),
  5. znaki z numerem drogi (znak E-15 i jego odmiany oraz E-16),
  6. znaki miejscowości (znaki E-17a i E-18a),
  7. tablice węzła drogowego (znak E-20),
  8. tablice oznaczające dzielnice miasta (znak E-21),
  9. znaki samochodowych szlaków turystycznych (znak E-22 i jego odmiany).