PRZEPISY PRAWA    

Przed korzystaniem z informacji na temat aktów prawnych na stornie internetowej https://znakidrogowe.info/znaki-sygnaly-drogowe/
należy zapoznać się z NOTĄ PRAWNĄ

Znaki i sygnały drogowe

 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310)
[Obwieszczenie]
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2019-11-26
Data wydania: 2019-10-31
Nowelizacje po tekście jednolitym (1)
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz.U. 2021 poz. 433)
[Rozporządzenie]
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2021-03-10
Data wejścia w życie: 2021-03-13
Zmiany dotyczą:

  • B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ….. t”
  • E-15a „numer drogi krajowej”,
  • E-15b „numer drogi wojewódzkiej”,
  • E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”;
  • E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”;
  • E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”;
  • E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”;
  • E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni”
<<<     POWRÓT